Laatste nieuws

Lezers zien niks in vlees- en zuivelheffing: ‘We zijn ’t beu melkkoe te zijn’ (Eindhovens Dagblad)

In Duitsland wordt binnenkort een dierenwelzijnsheffing op vlees, eieren en zuivel ingevoerd. Van het extra geld kunnen boeren op grote schaal modernere en schonere stallen betalen. De heffing zou ook overgenomen kunnen worden in Nederland. Voor de Kwestie van de Week vroegen we ED-lezers of ze zo’n taks zien zitten.

Na dagen van boerenprotesten in Berlijn bedacht de Duitse Landbouwminister Cem Özdemir een aantal weken geleden een dierenwelzijnsheffing in supermarkten. Per landbouwproduct zou de taks uitkomen op 40 cent per kilo vlees, 2 cent per liter melk, eenzelfde bedrag per kilo eieren en 15 cent per kilo boter en kaas. Met de opbrengst kunnen boeren de modernisering van hun stallen betalen.

Mochten er in Nederland politici opstaan die hetzelfde plan in willen voeren, dan kunnen ze wat ED-lezers betreft rekenen op nieuwe demonstraties. De meerderheid vindt het idee voor de heffing belachelijk en wenst niet op te draaien voor extra kosten. Als er partijen de beurs moeten trekken voor dierwelzijn of een beter milieu dan zijn het de boeren zelf, maar vooral supermarkten.

In totaal vulden 631 mensen de online poll in op ed.nl. Daarvan vindt 56 procent het totale onzin dat kosten bij consumenten worden neergelegd. 36 procent van de stemmers kan goed leven met een paar dubbeltjes extra op de prijs. Zeven procent gaf aan uitgebreider te reageren.

De lachende derde zijn de supermark­ten. En de rekening komt weer terecht bij de consument

Leo Haarhuis

Zo vindt Gerrit Coppens de vlees-, eieren- en zuivelheffing een sympathie idee, om er daarna gehakt van te maken. ‘Supermarkten willen voedsel zo goedkoop mogelijk in de schappen en een eventuele heffing verrekenen ze met de inkoop. Dus wat een veehouder of tuinder aan heffing krijg heeft hij al betaald met de opbrengstprijsverlaging die de supermarkt hem in de schoenen schuift. Samengevat wordt dit een sigaar uit eigen doos.’

Beter Leven

Leo Haarhuis denkt juist dat de supers de rekening dubbel neerleggen bij de consument. ‘De lachende derde zijn de supermarkten. Zij hoeven de boeren niet méér te betalen voor hun investeringen want dat wordt dan betaald door de tax. En die wordt dan weer in rekening gebracht bij de consument!’

Ook Rick Janssen ziet er geen heil in. ‘Binnen Nederland zijn er al meerdere concepten voor dierenwelzijn, zoals Beter Leven. Daar hebben alle supermarkten in Nederland zich aan gecommitteerd. Nog meer betalen willen consumenten niet. Een belasting op dierenwelzijn, waarbij de opbrengsten bij de veehouderij terecht komen is een utopie. Overheid betaalt juist boeren om te stoppen.’

Voor de meest kwetsbaren betekent het dus ongezonde­re maaltijden

Ton van Brunschot

Tom van Brunschot heeft weer heel andere argumenten om tegen te zijn. ‘Daar waar een groot deel van de mensen al moet schrapen om nog dagelijks een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten, wordt dat door dit soort maatregels extra duur gemaakt. Voor de meest kwetsbaren betekent het dus ongezondere maaltijden.’

Wat André Bruggeling betreft is het plan te krom voor woorden: ‘Een taks heffen op een zwaar gesubsidieerde sector die dan ook weer uitgekeerd gaat worden aan die sector? Echt niet, de consument melkkoe! Een Eco-etiket met de ecologische impact van het product, om zodoende als consument geïnformeerd een keuze te kunnen maken, is beter. Producten met een hogere ecologische belasting, navenant ook taks op heffen waarbij deze taks 100% toe gaat vallen aan de ecologische transitie waar we voor staan.’

Torenhoge winsten

Dan zijn er behoorlijk wat mensen die de heffing wel okee vinden, maar niet de groep die ervoor moet opdraaien. ‘De extra kosten moeten voor de supermarkten zijn, die hebben toch al torenhoge winsten’, vindt Willem van den Branden. Silvia Bijsterveld- van Lievenogen wordt er moedeloos van: ‘Wat mogen en kunnen we eigenlijk wel eten en drinken wat betaalbaar is?’

Paar dubbeltjes

Suzanne Middeljans is een van de weinige die uitgebreid reageert en vóór is. ‘Ik koop al jaren bij de slager die biologisch vlees inkoopt van de Heijdehoeve in Son, ik koop al jaren biologische melk (maar geen Arla) en yoghurt. Ik heb graag een paar dubbeltjes over voor gezondere producten en hoop dat er meer biologische boeren een redelijk bestaan kunnen opbouwen. Verder moeten we genoegen nemen met een klein stukje vlees. Veel beter voor de gezondheid. Ik realiseer me wel dat dit voor de minima erg lastig wordt, want elke cent telt voor deze mensen. Maar daar zijn ook vast wel oplossingen voor te vinden. Minder BTW op deze producten zou wel helpen.’

De banken, de levensmid­de­len-fabrikan­ten en de supermark­ten zijn vooral bezig met hun eigen winstmar­ges.

Jürgen Feuerriegel

Ook Jürgen Feuerriegel is een heffings-voorstander, schrijft hij. ‘Laten we beginnen met de feiten: de overheid en wij als samenleving eisen steeds meer van de boeren zonder dat wij hun ook tegemoet komen bij het praktisch kunnen voldoen aan deze eisen zoals grotere stallen, minder uitstoot van stikstof en bevordering van de biodiversiteit op de landbouwgronden. Als boer ben je net zoals elke andere ondernemer pas bereid en in staat om investeringen voor de lange termijn te doen als je enige zekerheid hebt ten aanzien van de inkomsten c.q. de verkoopprijzen van je vlees, zuivel en eieren.

Roer om

‘Tot heden is het de vrije markt nog steeds niet gelukt om de boeren eerlijke prijzen te betalen. De banken, de levensmiddelen-fabrikanten en de supermarkten zijn vooral bezig met hun eigen winstmarges. Een veel gebruikt argument van deze partijen is dat de consument niet meer wil betalen. Maar is dat werkelijk zo? De overheid is de enige macht die de verandering teweeg kan brengen. Het roer moet echt om en door de boeren meer te waarderen en eerlijke prijzen te betalen zal het draagvlak ontstaan om samen met hen te zorgen voor het welzijn van de dieren en de bescherming van onze natuur.’

*Bron: Eindhovens Dagblad