Niet gecategoriseerd

Opinie: Maak duidelijk welke stalvloer wél mag

In het Eindhovens Dagblad verscheen het volgende opiniestuk van melkveehoudster Marianne Adriaans uit Someren. Marianne beschrijft perfect de goede wil, maar ook de onmacht die heerst onder Brabantse boeren. Een opiniestuk dat perfect aansluit bij het initiatief Geef boeren toekomst:

 

De kop op de voorpagina ‘Boeren krijgen hun zin niet: half jaar uitstel voor schonere stal’ (ED 17-12) geef totaal niet weer waar het eigenlijk om gaat en zet boeren weg als onbenullen.

Iedere boer in Nederland is ervan doordrongen dat er maatregelen genomen moeten worden om de natuur te verbeteren. Boeren willen hiervoor investeren om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Wat boeren nu vragen is: overheid geef ons duidelijkheid over welk systeem beantwoord aan de eisen van de rechter. Laten we nu samen de tijd nemen om in een keer één goed systeem te ontwikkelen, getoetst door de rechter, zodat we grote sprongen kunnen maken om de natuur minder te belasten.

Puur Brabants beleid

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben samen afspraken gemaakt over het terugdringen van de stikstofuitstoot van agrarische en industriële bedrijven, Dit is puur Brabants beleid. Voor de veehouderij houdt dit in dat in 2023 alle agrarische bedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden.

Onze regeringspartijen zijn bezig landelijke stikstofmaatregelen te nemen voor heel Nederland, behalve voor de Brabantse boeren. De ingangsdatum is 2028. Om aan het terugdringen van de stikstofuitstoot te voldoen is door de overheid, samen met bedrijven die emissiearme stalvoeren ontwikkelen, jarenlang gewerkt om tot een lijst met vloeren te komen die voldoen aan de reductie eisen. Uiteindelijk zijn er een aantal vloeren goedgekeurd. Melkveehouders die een nieuwe stal bouwden kozen een vloer uit deze lijst en voldeden aan alle voorwaarden om een natuurbescherming vergunning te krijgen.

Boeren gedwongen dure vergunning aan te vragen met type vloer die door de rechter is afgekeurd.

Mobilisation for the Environment dacht hier anders over en spande rechtszaken aan tegen veehouders om te bewijzen dat deze vloeren niet deugden. Ze zijn door de rechter in het gelijk gesteld. De overheid zit nu met een groot probleem. Deze vloeren waren de basis waar alle maatregelen op gebaseerd waren. Er zijn nu geen emissiearme vloeren die voldoen aan de eisen die de rechter gesteld heeft.

Ondertussen vindt onze provincie dat boeren wel op 1 januari 2024 moeten voldoen aan de nieuwe regels. Hoe ze dit moeten doen weten ze zelf ook niet. Er is geen systeem wat de goedkeuring heeft. Boeren worden nu gedwongen om een nieuwe dure vergunning aan te vragen met een type vloer die door de rechter is afgekeurd. De provincie heeft op voorhand al gezegd deze niet te gaan vergunnen. Een half jaar uitstel voor het aanvragen van een nieuwe vergunning heeft totaal geen zin. In deze korte tijd kunnen er geen nieuwe systemen ontwikkeld en getest worden die aan alle milieueisen voldoen.

Bewezen effectief

Wat de Brabantse boeren nu in alle redelijkheid vragen is overheid, ontwikkel samen met het bedrijfsleven en boeren een systeem dat bewezen effectief is en getoetst is door de rechter. Dan komt er draagvlak bij de boeren om hierin te investeren en kunnen er passende vergunningen aangevraagd worden. De banken willen en kunnen dan, in tegentelling tot nu, deze nieuwe vloeren wel financieren. Jonge boeren kunnen de bedrijven weer overnemen van hun ouders en verduurzamen.

Provincie, dames en heren beleidsmakers, kom met duidelijkheid zodat de grote onzekerheid waarmee onze boeren nu te maken hebben van tafel kan. Verlos hen van de grote mentale impact die het op deze gezinnen heeft. Laat boeren doen waar ze goed in zijn. Goed, veilig en betaalbaar voedsel maken voor iedereen. Een win-winsituatie voor natuur, inwoners van onze mooie provincie, onze beleidsmakers en de boeren.

*Bron: Eindhovens Dagblad