Laatste nieuws

De PAS-melder, het perfecte voorbeeld van twijfelend overheidsbeleid.

De PAS-melder (Programma Aanpak Stikstof). Je hebt er vast wel eens over gehoord, maar wat is een PAS-melder en waarom is er zoveel over te doen? In de volgende drie stappen leggen we kort uit wat een PAS-melder is en wat hier misgaat.

Wat is een PAS-melder?

Boeren die tussen 2015 en 2019 wilden verbouwen, vernieuwen of uitbreiden, met een geringe stikstofbijdrage op Natura 2000 gebieden, moesten een PAS melding maken. Ze hoefden dus geen kostbare, tijdrovende en complexe natuurvergunning aan te vragen. Dit kon in deze tijd zelfs niet.

In 2019 haalde de Raad van State deze PAS-aanpak echter onderuit. Nederland had volgens de Raad te weinig gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. De (boeren)bedrijven die een vrijstelling kregen via de PAS-aanpak, verloren buiten hun schuld hun toestemming en belanden in een illegale situatie.

Wat gaat er mis?

Er zijn nu 2.400 boeren en andere bedrijven (zoals Lelystad Airport) die sinds de uitspraak van de Raad van State, met terugwerkende kracht, zonder vergunning in een illegale situatie zitten. Er zijn momenteel slechts zes PAS  melders die in aanmerking voor een definitieve vergunning. Daarmee zitten 2.394 boeren die al ge- of verbouwd hebben in de problemen. De afgelopen drie jaren beloofde het Rijk herhaaldelijk dat de gedupeerde bedrijven gelegaliseerd zouden worden. Dit werd zelfs wettelijk vastgelegd, maar vooralsnog komt daar niets van terecht.

Wat is het gevolg van het twijfelende overheidsbeleid?

Na drie jaar vol beloftes, maar zonder oplossing wordt de overheid inmiddels door de rechter gedwongen om te handhaven bij de gedupeerde boeren. Dit met gevolg dat boerenbedrijven boetes van enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro’s opgelegd dreigen te krijgen. Voor veel familiebedrijven is deze boete niet te betalen, wat het voortbestaan van gepassioneerde voedselproducenten in gevaar brengt. Zonder dat ze er iets aan kunnen doen.